Dodaj swoją imprezę do kalendarza

Możesz nam pomóc w tworzeniu portalu Długi Dystans Rowerem. Skorzystaj z tego formularza, aby dodać swoją imprezę do kalendarza wydarzeń na portalu. Po weryfikacji nasz zespół opublikuje wydarzenie w kalendarzu.

Przygotuj zakładkę “MEDIA” na stronie imprezy

Z takiej zakładki “MEDIA” (lub “DLA MEDIÓW”, “DLA PRASY”, “PRESS KIT”, lub podobnie) korzystają dziennikarze chcący napisać artykuł prasowy na swoim portalu. Przygotuj taką zakładkę na stronie internetowej swojej imprezy – dzięki temu ułatwisz współpracę z mediami.

Co powinno się znaleźć w zakładce Media:

 • Pełna nazwa imprezy.
 • Dystans do pokonania (w kilometrach), jeśli w ramach tej samej imprezy jest kilka dystansów do wyboru, podaj wszystkie po przecinku.
 • Krótki opis charakteryzujący imprezę. W opisie skup się na samej treści aby była zrozumiała i poprawna. Dodatkowe wyróżnianie tekstu pogrubieniem czy nadawanie nagłówków nie ma sensu. Nie wiesz co napisać? Odpowiedz sobie na pytania: jaki jest cel imprezy, jaka przyświeca temu idea, dlaczego powstała ta impreza, co ją wyróżnia na tle innych, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu.
 • Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia imprezy, bez godzin.
 • Lokalizacja wydarzenia: Nazwa obiektu, dokładny adres (ulica i numer), miejscowość, województwo, kod pocztowy. Jeśli obiekt ma swoją stronę internetową, numer telefonu (np. w celu rezerwacji noclegu) – też podaj te informacje.
 • Organizator: pełna nazwa formalna organizatora lub imię i nazwisko (jeśli jest kilka osób, podaj wszystkich albo przynajmniej kluczowych). Możesz, ale nie musisz, podać numer telefonu i/lub adres mailowy do każdej osoby. Podaj także oficjalny adres mailowy organizatora oraz kontaktowy numer telefonu (jeśli istnieje).
 • Strona internetowa: adres oficjalnej strony internetowej wydarzenia.
 • Koszt udziału w wydarzeniu: jeśli na koszt składa się kilka opłat (np. rejestracyjna i osobno za udział) – zsumuj je. Jeśli koszty są różne w zależności od terminu rejestracji – podaj koszt najwyższy, a szczegóły możesz uzupełnić w opisie imprezy.
 • Rodzaj roweru/trasy: określ typ roweru jakim można pokonać trasę – MTB, Gravel czy Szosa (może być kilka).
 • Logo imprezy lub organizatora: najlepiej plik .jpg lub .png o wymiarach minimum 500×500 px i nie większy niż 800×800 px. Jeśli się nie znasz na formatach i rozmiarach plików – udostępnij do pobrania to co masz.
 • Zdjęcia do wykorzystania na portalach: możesz umieścić do pobrania kilka zdjęć o dużej rozdzielczości, które mogą zostać wykorzystane na innych portalach.

Przygotuj Press Kit

Powyższe informacje warto zebrać w jeden plik DOC (bez szczególnych ozdobników i formatowania tekstu). To ułatwia dziennikarzom pracę z tekstem. Pliki graficzne do wykorzystania w artykułach przez dziennikarzy powinny być gotowe do pobrania ze strony. Jjeśli jest ich kilka, możesz je skompresować do ZIP i jeden plik .zip udostępnić). Rekomendowany rozmiar zdjęć to minimum 1920x1080px, 72 dpi. Nazwy plików powinny zawierać nazwę imprezy i krótki opis co przedstawiają. Jeśli na zdjęciu są osoby które warto wymienić z imienia i nazwiska – również te dane warto dodać w tytule pliku.

Uruchom Newsletter

Na stronie internetowej swojej imprezy umieść formularz do zapisania się na Newsletter dla mediów. Może to być ogólna lista mailingowa lub dedykowana dla mediów. Wysyłaj aktualne informacje do odbiorców newslettera. Ważniejszymi z nich są: rozpoczęcie zapisów na imprezę, uruchomienie listy rezerwowej, ogłoszenie terminu przyszłorocznej imprezy, itp.